Rehabilitering av fasader og oppussing av trappeoppganger. Fasader ble etterisolert og påført ny puss. Trappeoppganger ble malt opp og nye leilighetsdører ble montert.

Ny fasade
Før- og etterbilde av trappeoppgang
Før- og etterbilde av leilighetsdører