Våre hovedarbeidsområder er prosjek­tering av nybygg, prosjektering av ombyggings- og rehabiliteringsarbeider, tilstandsanalyser av rehabiliteringsprosjekter og prosjektadministrasjon.

K. Apeland innehar en utfyllende og diversifisert prosjektportefølje og har dermed bred kompetanse på et mangfold av bæresystemer og effektive statiske løsninger. Firmaet har lang erfaring og høy kompetanse innen avansert bygningsstatikk, hvilket blant annet gir utbytte i smidige løsninger ved utfordrende geometri. Prosjektering av nybygg, med basis i konstruksjonsteknikk og materialkunnskap har vært vårt hovedområde fra starten til i dag.

Vi har utført tilstandskontroller, gjennomført byggeledelse og prosjektoppfølging på rehabiliteringsarbeider på en rekke bygg, som bygårder, boligblokker, privatboliger, garasjeanlegg, bruer og kaianlegg.

Firmaet består per dags dato av 13 tekniske medarbeidere hvorav alle er sivilingeniører. Firmaet har som mål å være et av Norges fremste rådgivende ingeniørfirmaer innen byggeteknikk, både på kompetanse og kvalitet.

Utmerkelser

Firmaet er tildelt Betongtavlen ti ganger, senest i 2019 og har mottatt Norsk stålkonstruksjonspris, European Award for Steel Structures fire ganger og European Concrete Award 2014.

Historie

Dr. techn. Kristoffer Apeland ble etablert i 1979, da Kristoffer Apeland valgte å gå ut av medeierskap i Multiconsult AS (tidligere Sivilingeniørene Apeland og Mjøset AS) og dannet eget rådgivende kontor. Firmaet ble aksjeselskap i 1990. Vi har gjennom årene gjennomført flere interessante og arkitektonisk vellykkede prosjektoppgaver stål, tre og betong, hvilket har ført til et stort antall priser, utmerkelser og premier.