Generallunden Boligsameie ble oppført på begynnelsen av 1980-tallet av Selvaag Bygg AS. Boligsameiet, som har beliggenhet på Ullern, består av 8 terrasseblokker med totalt 225 leiligheter. Selve rehabiliteringen ble gjennomført av entreprenøren Alliero AS med følgende hovedelementer på arbeidene:


* Betongrehabilitering
* Overflatebehandling av all betong
* Overflatebehandling av panel, vinduer/dører og rekkverk
* Flislegging på terrasse- og balkonggulv
* Utskifting av nedløpssystemet
* Utskifting av jord i terrassetrau
* Beslagsarbeider
* Utbedring av tegloverdekninger på gavlvinduer

K.Apeland hadde kontraheringsansvaret, byggeledelsen, kontrolloppfølging, ansvarlig kontrollerende(KU) mhp SHA og prosjekterende under utførelsen.
Arbeidene ble ferdigstilt og overtatt av sameiet i 2020.