Søndre Lindeberg Borettslag ble oppført i perioden 1977. Borettslaget består av 4 terrasseblokker med 141 leiligheter og 54 rekkehusleiligheter.

Borettslaget har gjennomført omfattende rehabiliteringsarbeider i perioden 2006 – 2020.

Dette har omfattet kort oppsummert:

  • Trapperomsoppussing (2018).
  • Oppgradering/vedlikehold av utvendige betongflater, betongrehabilitering (2016).
  • Maling av alle rekkehus (2015).
  • Omtekking av alle rekkehus (2011).
  • Rehabilitering av terrasseblokker: Betongrehabilitering, overflatebehandling, nytt avløpssystem, nye rekkverk på balkonger, utskifting av vinduer, nye skyvedører på terrasser, etterisolering/nytt panel på lettvegger på terrasser/balkonger, etterisolering av gavler med ny teglforblending (2006).
  • Ny vaktmestergarasje (2006).
  • Etterisolering/nytt panel på rekkehus, nye vinduer og balkongdører (1998-1999).

Pr. dato pågår arbeider ifbm fuktsikring av kjellere i rekkehus.

I forbindelse med utførte rehabiliteringsprosjekter har K.Apeland bistått borettslaget med tilstandsanalyser, forprosjekter, vedlikeholdsplaner, beskrivelser, prosjektering, tilbudsinnhenting, kontrahering av entreprenører, garantioppfølging, HMS ledelse(KU -Kontroll utførende), prosjekt- og byggeledelse.