Ullernskogen Boligsameie ble oppført på begynnelsen av 1980-tallet av Selvaag Bygg AS. Boligsameiet, som har beliggenhet på Ullern, består av 10 terrasseblokker med totalt 200 leiligheter. K. Apeland laget beskrivelse, innhentet tilbud og kontraherte entreprenør. Selve rehabiliteringen ble gjennomført av entreprenøren Alliero AS med følgende hovedelementer på arbeidene:


* Betongrehabilitering
* Overflatebehandling av all betong
* Overflatebehandling av panel, vinduer/dører og rekkverk
* Flislegging på terrasse- og balkonggulv
* Utskifting av nedløpssystemet
* Etablering av vannkraner på terrasser
* Utskifting av jord i terrassetrau
* Beslagsarbeider

K.Apeland hadde ansvar for byggeledelsen og var HMS ansvarlig ifbm. oppfølging (KU - Kontroll av utførende).
Arbeidene ble ferdigstilt og overtatt av sameiet i 2018.