Lyse Terrasse boligsameie ble oppført på begynnelsen av 1980-tallet av Selvaag Bygg AS. Boligsameiet som har beliggenhet på Ullern består av 11 terrasseblokker med totalt 180 leiligheter. K.Apeland gjennomførte en tilstandsanalyse av terrasser og balkonger i 2013. Med bakgrunn i tilstandsanalysen ble det av K.Apeland laget beskrivelse, innhentet tilbud og kontrahert entreprenør. Selve rehabiliteringen ble gjennomført av entreprenøren Alliero AS med følgende hovedelementer på arbeidene:

* Betongrehabilitering
* Overflatebehandling av all betong, rekkverk og levegger
* Flislegging på terrasse- og balkonggulv
* Utskifting av nedløpssystemet
* Ny takstein på boder
* Utskifting av jord i terrassetrau
* Beslagsarbeider


K.Apeland hadde byggeledelsen og var ansvarlig kontrollerende(KU) mhp SHA.

Arbeidene ble ferdigstilt og overtatt av sameiet i 2015.