Nordseter Borettslag ble oppført i perioden 1979-80. Borettslaget består av seks terrasseblokker med 202 leiligheter og 98 rekkehusleiligheter. Borettslaget har gjennomført omfattende rehabiliteringsarbeider i perioden 2013 – 2020.

Dette har omfattet kort oppsummert:

Utvendig etterisolering av alle veggfelt mot leiligheter og gavlvegger med utskifting av dører og vinduer på terrasseblokkene (2020).
Ny taktekking på terrasseblokker (2019).
Utvending etterisolering med utskifting av dører og vinduer på alle rekkehus (2018).
Betongrehabilitering av terrasseblokker, utskifting av betongtrau til nye rekkverk, utskifting av boder, nye membraner på terrasser og div. tilhørende arbeider (2013-2014).

I forbindelse med utførte rehabiliteringsprosjekter har K.Apeland bistått borettslaget med tilstandsanalyser, forprosjekter, vedlikeholdsplaner, beskrivelser, prosjektering, tilbudsinnhenting, kontrahering av entreprenører, garantioppfølging, HMS ledelse, prosjekt- og byggeledelse.