Borettslaget Underhaugsveien 1-3 ligger sentralt til på Bislett i Oslo. Borettslaget ble bygget på begynnelsen av 1970-tallet. Borettslaget består av tre blokker med et felles garasjeanlegg under blokkene.

Garasjeanlegget går over to etasjer med egen innkjøring/port til hvert plan. Bærende konstruksjoner i garasjeanlegget er i plasstøpt armert betong. Det er søyler og dekker med underliggende dragere som bærer garasjeanlegget.

Totalt gulvareal i garasjeanlegget er ca 4.400 m2. Hvert plan er omtrent like store.

I forbindelse med utførte rehabiliteringsprosjektet av garasjeanlegget har K.Apeland bistått borettslaget med tilstandsanalyse(klorider, karbonatisering, skadevurderinger, etc), beskrivelser, prosjektering(katodisk anlegg), tilbudsinnhenting, kontrahering av entreprenør, HMS ledelse(KU -Kontroll utførende), prosjekt-/ byggeledelse og garantioppfølging.