Sameiet Østgaards gate 1-3-5 består av en boligblokk på Torshov i Oslo. Bygget ble oppført i 1938 og har fem etasjer pluss kjeller.

Yttervegger består av murverk i teglstein som utvendig er pusset og malt. Etasjeskillere består av armerte betongdekker. På fasaden mot vest og sør er det balkonger med utkragende betongdekker. Blokken har tre trappeoppganger og totalt 45 leiligheter.

- Betongrehabilitering av balkonger, gesims og tak over inngangspartier.

- Rehabilitering av alle fasader.

- Skifte av leilighetsvinduer og balkongdører.

- Nye inngangspartier.

I forbindelse med utførte rehabiliteringsprosjektet har K. Apeland bistått Sameiet med tilstandsanalyse, beskrivelser, prosjektering, tilbudsinnhenting, kontrahering av entreprenør, HMS ledelse(KU -Kontroll utførende), prosjekt- og byggeledelse.