Bygget er opprinnelig tegnet av og oppkalt etter Stavanger-arkitekten Eilert Smith, og er et flott eksempel på 1930-talls norsk funksjonalisme. Opprinnelig var bygget brukt som en lagerbygning. K. Apeland var rådgivende ingeniør for transformasjon og påbygning av bygget, ledet av arkitekten Trodahl Arkitekter.

Byggets form og strukturelle system er bevart, og det er lagt inn forsterkende søyler og utvekslinger i konstruksjonen. Bygningen ble bygget på med to nye etasjer, og klokketårnet ble hevet for å matche høyden av de nye etasjene. Bygget er etterisolert med isokalk, noe som tillot å beholde byggets preg.

Før- og etterbilder av fasade
Reetablering av dekker på eksisterende betongbjelker.
Alle fotografier av ferdigbygg: Rasmus Hjortshøj