Trollstigplatået er et omfattende arkitektprosjekt i både program, kompleksitet og skala. Prosjektet forsterker opplevelsen av Trollstigplatåets beliggenhet og natur.

Styrken og slankheten i stålet sammen med betongens massivet skaper spennende kontraster og knytter bygg til sted. Omtenksomhet rundt elementer og materialer understreker stedets natur og karakter med godt tilpassede og funksjonelle fasiliteter.

Utsiktspunktene og byggverk er prosjektert med fokus på lang levetid, minst mulig vedlikehold og for å tåle syv meter snøbelastning. Dette stiller høye krav til materialene.

Bilder av Jarle Wæhler for Statens Vegvesen og diephotodesigner.de