Et vakkert kirkebygg i betong og tegl tegnet av Hille Melbye Arkitekter og Aina Dahle. Arkitektene har sørget for at et relativt beskjedent kirkeskip og et «livssynsåpent» seremonirom kan slås sammen til et monumentalt kirkerom for de store anledningene.

Kirken er utformet med langsgående plasstøpte skivekonstruksjoner i betong som fører hovedbelastningen ned til fundamentene.

Alle bilder fra hmark.no