Mot åpent hav langs Fylkesvei 974 på Andøya i ville Vesterålen ligger det mytiske spisse fjellet med den like mytiske offerhulen i. Denne mørke hulen med panorama mot sydvesthorisonten er kraftsentrumet i Bukkekjerka eller Bohkegeargi som stedet heter på samisk. Stedet er et fredet samisk kulturminne der naturen har bygd både alter og prekestol.

Sammen med Morfeus arkitekter var vi med på å skape dette langstrakte anlegget utstøpt med massive betongflater med varierte skrå flater som megler fint mellom veien og den sårbare naturen på nedsiden. Det er ramper og trapper som tar opp terrenget i begge endene og som leder videre mot havet.

Betongen er utført med lyst tilslag slik at overflatene framstår som en frisk balansert kontrast til grå steiner og grønne enger. Betongflakene er forskalt manuelt med platedimensjon 750×1500 mm som utgangspunkt. Det er to konuser for hver plate og platene er lagt helt i hverandre slik at skjøtene blir minimale. Platene skifter retning der hvor ett flak møter et annet. Dette gir et dynamisk spill mellom flak og mønster. Dilatasjonsfuger ligger i overganger og fall mellom ulike betongflak. Betongen er prosjektert som rissfri, noe som stiller høye krav til utførelse og presisjon av forskalings- og armerings arbeider.
Mot nord på rasteplassen er en av skråningene så slakt fallende innover at det ble nødvendig å lage prefabrikkerte flak på stedet for å få en tilfredsstillende overflate. De er laget som elementer som ble heist på plass.

Toalettbygg
Toalettbygg fra overside
Rasteplasser