Vollsveien 13H bestod opprinnelig av to bygg fra sent 1800-tallet og ett bygg fra 1950-tallet. I forbindelse med rehabilitering og transformasjon av de gamle industribygningene ble det også oppført et mellombygg i stål og betong med en takhøyde på 17 meter, samt passasjer mellom de eksisterende byggene i plan 2, 3 og 4. Lokalene fungerer som hovedkontor for Norrøna, nytt klatresenter og bedriftskontorer.

K. Apeland bistod med prosjektering av bæresystemet til nybygget, samt en omfattende totalrehabilitering av de tre eksisterende byggene. Det konstruksjonstekniske transformasjonsarbeidet bestod blant annet av stabilitetsforsterkninger, riving av dekker og søyler, etablering av nye åpninger, forsterkning av fundamenter, dekker og bjelker, etablering av bæresystemer for nye dekker, etablering av nye trapper og etablering av nye heissjakter.