Rehabilitering av boligblokk. I dette prosjektet er det valgt å bevare teglforblendingen. Sameiet har fått tilskudd for utskiftning av vinduer som gir økt energieffektivisering for bygget og forbedret bokvalitet for beboerne. Balkongenes rammeverk er bevart og paneler er byttet ut med nye. Fasader med platekledning fikk nye plater. Skrå takflater fikk ny båndtekking og alle takrenner og nedløp ble skiftet ut Balkonger ble rehabilitert og ny membran ble lagt på terrasser over beboelsesrom.

Før- og etterbilde av fasade i gårdsrom
Før- og etterbilde av utvendig fasade
Før- og etterbilde av fasade