Byggekomplekset i Tollbugata 1a bestod opprinnelig av to fredete bygninger; Administrasjonsbygget fra 1896 og Stenpakkhuset fra 1850. I forbindelse med rehabilitering og transformasjon av Tolldirektoratets hovedkontor ble det også oppført et mellombygg i én etasje med nedgang til kjeller som kommunikasjonsenhet mellom de to eksisterende bygningene.

K. Apeland bistod med prosjektering av bæresystemet til nybygget, samt en omfattende totalrehabilitering av de to eksisterende byggene. Det konstruksjonstekniske transformasjonsarbeidet bestod blant annet av riving av dekker og søyler, etablering av nye åpninger, forsterkning av fundamenter, etablering av bæresystemer for nye dekker, etablering av nye trapper og forlengelse av eksisterende trapper.

Foto: Nils Petter Dale