Rehabilitering av NMBU Urbygningen fra tidlig 1900-tallet.

Begge bilder av Trond Isaksen