Rehabilitering, ombygging og utvidelse av Norges Banks eldste filialbygning.

Et gjennomtenkt prosjekt der samspillet mellom nytt og gammelt er med på å skape en unik ramme for det nye museet

Alle bilder tatt av Candida Höfer.