Ombygging av eldre fabrikkbygning til barnehage. Tilliggende nybygg.

Alle bilder er tatt av Kim Muller.