Prosjektet er en blanding av nybygg og ombygging av tilliggende bygning.

Alle bilder er tatt av Kim Muller.