Minnestedet på Utøyakaia er det prosjektert støttemurer i betong for veianlegget, brygge og støttemur ved vannkanten, letak i rustfritt stål og fundamentering av minnesmerket med bronsesøyler. Les mer om prosjektet på https://www.mantheykula.no/projects/nationalmemori...

Foto: Karin Björkquist & Sébastien Corbari