Utsiktsplatåer, gangbruer, trapper og toalettbygg som en del av Nasjonale Turistveger.

Hovedutsiktspunkt
Plattformer og stier ved Hovedutsiktspunkt
Plattform
Trappebro
Trappebro
Toalettbygg