Gangbro over Suldalslågen, som en del av Nasjonale Turistveger.

Alle bilder er tatt av Dag Jenssen.