K. Apeland utfører tjenester innen prosjektering av nybygg og ombygging, prosjektering av rehabilitering og utbedringsarbeider, prosjektadministrasjon, BIM-koordinering, tilstandskontroll av bygningsmasse, utarbeidelse av anbudsdokumenter og byggeledelse.

Vår kundekrets spenner vidt og består blant annet av arkitekter, byggherrer, entreprenører, borettslag/sameier og privatpersoner.

Nybygg

Prosjektering av nybygg, med basis i konstruksjonsteknikk og materialkunnskap har vært vårt hovedområde fra starten til i dag. Firmaet har lang erfaring med prosjektering (nybygg og ombygging/ modernisering) av konstruksjoner som undervisningsbygg, helsebygg, samferdselsbygg, kontorbygg, vei- og gangbroer, kaianlegg og diverse industrianlegg.

Vi prosjekterer robuste bæresystemer som tilrettelegger for fleksibilitet og endring uten store fremtidige inngrep og integrerer design for fremtidig ombruk i våre prosjekterte løsninger. Gjennom råd til kunder og samarbeidspartnere tilrettelegger vi for bærekraftig materialbruk med fokus på lang levetid og gjenbrukbarhet.

Ombygging

Vi har lang erfaring med restaurering, rekonstruksjon og ombygging av eldre og vernede bygg og konstruksjoner. Dette kan også inkludere oppfølging på byggeplass av tunge rehabiliteringsprosjekter med krevende endringer i bæresystemer.

Forskning viser at de potensielle miljømessige gevinstene er store ved rehabilitering eller oppgradering av eksisterende bygninger, sammenlignet med nybygging. K. Apeland har lang erfaring med rehabilitering av eksisterende bygg og ønsker å være en pådriver til bærekraftig rehabilitering.

Rehabilitering

Firmaet gjennomfører tilstandskontroll på ulike konstruksjoner innen bygg, samt prosjektering av eventuelle utbedringsarbeider. Betong-, mur- og stålkonstruksjoner har vært viktige arbeidsområder for firmaet i alle år. Forskning viser at de potensielle miljømessige gevinstene er store ved rehabilitering eller oppgradering av eksisterende bygninger, sammenlignet med nybygging. K. Apeland har lang erfaring med rehabilitering av eksisterende bygg og ønsker å være en pådriver til bærekraftig rehabilitering.

Prosjektadministrasjon

K. Apeland utfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, BIM-koordinering og byggeledelse. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av anbudsdokumenter, kontrahering av entreprenører og oppfølging i alle fasene av et prosjekt. Firmaet har lang erfaring med prosjektadministrasjon innenfor alle våre fagområder.

Geoteknisk prosjektering

Firmaet har lang erfaring med geoteknisk prosjektering. Vi bistår med generell rådgivning fra tidlig fase til detaljprosjektering og oppfølging under utførelse. Firmaet utfører også uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. Vi går gjennom eksisterende grunnundersøkelser, redegjør for hva som er forventet av grunnforhold på offentlige databaser/kart og utfører innledende befaring for å vurdere behovet for grunnundersøkelser.

Vi ser på områdestabilitet, skjæringer, fyllinger, veiunderbygning grunnforsterkning, såle- og pelefundamentering, byggegropsavstivning, spunt og støttekonstruksjoner.

Ferdig utført geoteknisk prosjektering vil oppsummeres i en geoteknisk prosjekteringsrapport iht. TEK17/Norsk-/Europeisk Standard.

Bygningsfysikk

For å sikre gode, energieffektive og holdbare bygninger for fremtiden og reduserer risiko for bygningsskader setter vi fokus på bygningsfysikk. Vi ser på hvordan klima og stedliggende forhold belaster bygningskroppen og belyser forhold som varmeledningsevne, fuktproblematikk og skadeforebyggende tiltak. Vårt firma følger opp bygningsfysikk iht. TEK17, utarbeider premissdokument og verifiserer detaljløsninger utarbeidet av andre fag.

Brannteknisk prosjektering

Firmaet utarbeider brannsikkerhetsstrategi for nybygg og ombyggingsprosjekter. Brannsikkerhetsstrategien oppsummeres i rapport (Brannkonsept) som dokumenterer at bygningsutformingen på overordnet nivå oppfyller kravene til brannsikkerhet i TEK17. Vi utarbeider også tegninger og beskrivelser av bygningens branntekniske hovedutforming. Firmaet påtar seg brannkonsept i tiltaksklasse 1 og 2.

BIM-koordinering

BIM har fått en betydelig rolle innenfor byggebransjen. K. Apeland har vært BIM-koordinator på en rekke ulike prosjekter og våre medarbeidere har lang erfaring og høy kompetanse når det kommer til prosjektering med bruk av BIM-verktøy.

I vår rolle som BIM-koordinator samarbeider vi tett med diverse aktører i prosjektene våre. Vi har ansvar for å samle og dele informasjon og vi sikrer en effektiv prosjekteringsprosess. Videre gir BIM-modellene god "som bygget"-dokumentasjon, noe som i driftsfasen vil forenkle og bidra til besparelse i både forvaltning, drift og vedlikehold.

Firmaet har sentral godkjennelse i følgende

  • Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2