Nygårdsfyret ble valgt ut som vinnerforslaget i arkitektkonkurransen på oppdrag fra Haukeland universitetssykehus om å designe en ny helikopterbase og offentlig rom i Bergen for Nasjonal luftambulansetjeneste. Prosjektet ligger på en utfordrende plassering i tilknytning til det intrikate trafikksystemet Nygårdstangen, byens primære brannstasjon og den offentlig tilgjengelige havnefronten Store Lungegårdsvann.

En unik kombinasjon av funksjonskrav og beredskapskriterier nødvendiggjør optimalisering av byggets programmatiske sammensetning, samt dets integrasjon med det omkringliggende bygnings- og naturmiljøet.

Forslaget tar sikte på å minimere bygningens fotavtrykk og overbygde areal for helipaden samtidig som den forbedrer dens visuelle og funksjonelle appell, noe som gjør den til en fremtredende attraksjon i området. Det sirkulære designet er basert på hovedgeometrien til landingsdekket i kombinasjon med manøvreringsfeltet til en ambulanse. Et nytt offentlig rom er skapt under plattformen og koblet til gangveien ved vannet. Det offentlige rommet tilrettelegger for ulike aktiviteter samt interaksjoner med vannet. Prosjektet foreslår også å restaurere vannkanten for å styrke stedets økologi og biologiske mangfold.

For å nå bærekraftsmålene tar prosjektet en helhetlig tilnærming, og integrerer byggets strukturelle robusthet og lang levetid i de arkitektoniske estetiske og sosialt inkluderende uteområdene. Bruken av kvalitetsmaterialer minimerer vedlikeholdsbehovet og forlenger bygningens levetid, noe som muliggjør potensiell gjenbruk av strukturelle elementer i fremtiden gjennom demontering. Bygningens sirkulære geometri består av enkle lineære segmenter, noe som muliggjør rask og effektiv konstruksjon samt optimalisert materialutnyttelse.

Konstruksjonsprinsippet legger vekt på fleksibilitet, romslighet og letthet, og muliggjør store åpne spenn og utkragninger med lette fagverksbjelker i stål, som potensielt inkluderer resirkulerte stålelementer fra den nærliggende offshoreindustrien. Fundamenter, trapperom og kulvertforbindelser foreslås utført i lavkarbonbetong for optimal holdbarhet, og skaper en hybridstruktur hvor alle materialer er optimalisert i henhold til deres respektive egenskaper.

Illustrasjoner av Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Hesselbrand Arkitekter