Restaurant, utsiktsplatåer, broer, gangveger, trapper og øvrige turistanlegg.

Bilder av Jarle Wæhler for Statens Vegvesen og diephotodesigner.de