K. Apeland utfører tjenester innen prosjektering av nybygg og ombygging, prosjektering av rehabilitering og utbedringsarbeider, prosjektadministrasjon, tilstandskontroll av bygningsmasse, utarbeidelse av anbudsdokumenter og byggeledelse.

Vår kundekrets spenner vidt og består blant annet av arkitekter, byggherrer, entreprenører, borettslag/sameier og privatpersoner.

Konstruksjonsteknikk

Prosjektering av nybygg, med basis i konstruksjonsteknikk og materialkunnskap har vært vårt hovedområde fra starten til i dag. Firmaet har lang erfaring med prosjektering (nybygg og ombygging/modernisering) av konstruksjoner som undervisningsbygg, helsebygg, samferdselsbygg, kontorbygg, vei- og gangbroer, kaianlegg og diverse industrianlegg.

Rehabilitering

Firmaet gjennomfører tilstandskontroll på ulike konstruksjoner innen bygg, samt prosjektering av eventuelle utbedringsarbeider. Betong-, mur- og stålkonstruksjoner har vært viktige arbeidsområder for firmaet i alle år.

Prosjektadministrasjon

K. Apeland utfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av anbudsdokumenter, kontrahering av entreprenører og oppfølging i alle fasene av et prosjekt. Firmaet har lang erfaring med prosjektadministrasjon innenfor alle våre fagområder.

Firmaet har sentral godkjennelse i følgende

  • Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2