K. Apeland utfører tjenester innen prosjektering av nybygg og ombygging, prosjektering av rehabilitering og utbedringsarbeider, prosjektadministrasjon, BIM-koordinering, tilstandskontroll av bygningsmasse, utarbeidelse av anbudsdokumenter og byggeledelse.

Vår kundekrets spenner vidt og består blant annet av arkitekter, byggherrer, entreprenører, borettslag/sameier og privatpersoner.

Konstruksjonsteknikk

Prosjektering av nybygg, med basis i konstruksjonsteknikk og materialkunnskap har vært vårt hovedområde fra starten til i dag. Firmaet har lang erfaring med prosjektering (nybygg og ombygging/modernisering) av konstruksjoner som undervisningsbygg, helsebygg, samferdselsbygg, kontorbygg, vei- og gangbroer, kaianlegg og diverse industrianlegg.

Rehabilitering

Firmaet gjennomfører tilstandskontroll på ulike konstruksjoner innen bygg, samt prosjektering av eventuelle utbedringsarbeider. Betong-, mur- og stålkonstruksjoner har vært viktige arbeidsområder for firmaet i alle år.

Prosjektadministrasjon

K. Apeland utfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, BIM-koordinering og byggeledelse. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av anbudsdokumenter, kontrahering av entreprenører og oppfølging i alle fasene av et prosjekt. Firmaet har lang erfaring med prosjektadministrasjon innenfor alle våre fagområder.

Firmaet har sentral godkjennelse i følgende

  • Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2