Teglen - Spikkestad kirke og kultursenter er et bygg med hovedbæresystem i betong.

Alle bilder tatt fra byggutengrenser.no