Dr. techn. Kristoffer Apeland AS er et rådgivende ingeniørfirma med 12 medarbeidere. Les mer om hva vi driver med her og om spennende prosjekter vi har utført gjennom årene her. Vi søker for tiden ingeniører i både prosjektering- og rehabiliteringsavdelingen vår.

Vi søker to dyktige ingeniører med følgende egenskaper og kvalifikasjoner:

Nyutdannet sivilingeniør innenfor byggeteknikk/konstruksjonsteknikk:

- Kunnskaper og interesse for prosjektering av betong- stål- og trekonstruksjoner.

- Erfaring med kommersielle prosjektering- og beregningsverktøy.

- Arbeidsom, entusiastisk og skal kunne ha selvstendig ansvar for egne prosjekter etterhvert.


Erfaren ingeniør innenfor byggeteknikk/konstruksjonsteknikk.

- Solide kunnskaper innen betong-, stål- og trekonstruksjoner, samt statikk og husbyggingsteknikk.

- Bør ha 5-10 år erfaring fra tilsvarende virksomhet, og kunne ha selvstendig ansvar for egne prosjekter.

Søknad med attester og vitnemål sendes til:

Dr. techn. Kristoffer Apeland AS
Postboks 6632
St. Olavs plass
0129 Oslo

e-post: firmapost@kapeland.no

Kontaktperson:

Snorre Larsen, tlf. 22 06 61 50 (sentralbord)