Parkeringsplassene er lokalisert nord for Bukkekjerkja, dimensjonert for 1 buss, 3 bobiler og 8 biler. Parkeringsplassen er utformet som en gruslagt flate som følger veiens stigning, med en helning mot nord. Parkeringsplassen avsluttes med skråvegger ned mot terreng.

Servicebyggets tette kjerne er selve toalettanlegget og ligger innenfor en brett i betongflaket. Toalettanlegget er utformet som en selvstendig konstruksjon i stålplater med vegger av glass med enveisspeil. Inne fra toalettene har man utsikt til tinderekken i nord. Fra utsiden reflekterer speilene det storslåtte landskapet.

Det etableres ett rasteplassområde ved foten av Bukkekjerkas sydvegg. Eksisterende terrengformasjoner og steiner benyttes som utgangspunkt for utforming av gulvet, samt møblering som bretter seg opp av denne.

Fra rasteplassen kan man gå ned på terreng og videre ned til fjøra. På veien passeres geologiske formasjoner og særegne mønstre i fjellet.

I tilknytning til eksisterende sti til fyret, over den laveste delen av viken hvor tang og tare kan slå opp på uværsdager, sikres tørrere gangbane ved at det legges ned en smal klopp. Denne svever noe over terreng og kan også benyttes som benk.

Det gjennomgående formspråket for anlegget er brettede ”flak” av lys betong. Variasjon oppstår som konsekvens av brattinger og av ulik overflatebehandling, men primært av flakets samspill med ulike landskapsformasjoner.

Toalettbygg
Toalettbygg fra overside
Rasteplasser